En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. ATATÜRK

PERFORMANS ÖDEVİ TASLAKLARI

2008 2009 Eğitim Öğretim Yılı  Seminer Çalışması

23/06/2009

6-7-8.Sınıflar Matematik dersi Proje-Performans Ödevi Taslakları

   Hazırlayan: Ahmet Selim ÇALIŞKAN

6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ

PROJE ÖDEVİ KONUSU:SINIF İSTATİSTİKLERİ/Okulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seç mek istediklerinin belirtildiği tablo ve bu tabloya uygun grafiklerin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                                ÖDEV SÜRESİ:2 ay

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

   1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

  2)Her sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarını bulunuz.Her sınıftaki öğrencilerin;tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerini çetele tutarak kaydediniz.

  3)Önce her sınıftaki kız ve erkek öğrencileri belirten grafiği çiziniz. 

  4)6-A dan başlamak üzere her sınıf için;

           -En çok tutulan takımların belirtildiği tablo ve grafiği

           -En çok sevilen derslerin belirtildiği tablo ve grafiği

           -Seçtikleri mesleklerin belirtildiği tablo ve grafiği ayrıntılı ve renkli kalemlerle çiziniz.

  5)Elde ettiğiniz bilgilerle sınıfları karşılaştırınız.

  6)Bütün bu bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.

  7)BAŞARILAR DİLİYORUM.

 

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Çok İyi

İyi

Orta

Geçer

Zayıf

5

4

3

2

1

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

Projeye uygun çalışma planı yapma

 

 

 

 

 

Grup içinde görev dağılımı yapma

 

 

 

 

 

İhtiyaçları belirleme

 

 

 

 

 

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

 

 

 

 

 

Projeyi plana göre gerçekleştirme

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

II. PROJENİN İÇERİĞİ

Türkçe'yi doğru ve düzgün  yazma

 

 

 

 

 

Bilgilerin doğruluğu

 

 

 

 

 

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

 

 

 

 

 

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

 

 

 

 

 

Toplanan bilgileri düzenlenme

 

 

 

 

 

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

III. SUNU YAPMA

Türkçe'yi doğru ve düzgün  konuşma

 

 

 

 

 

Sorulara cevap verebilme

 

 

 

 

 

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

 

 

 

 

 

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

 

 

 

 

 

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

 

 

 

 

 

Verilen sürede sunuyu yapma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ

ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Aile Bütçeniz/Ailenizin aylık gelirlerinin ve giderlerinin hesaplanarak,giderlerin toplam giderler içindeki paylarının yüzde olarak hesaplanması.Bunun daire,çizgi ve sütun grafiği şeklinde çizilmesi

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                      ÖDEV SÜRESİ:2 ay

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

   1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

  2)Ailenizin ortalama aylık gelir ve giderlerini tespit ediniz.

  3)Giderleri Kira,Yakıt,elektrik,Su,Gıda,Giyecek,Eğitim,Yatırım... şeklinde gruplandırınız.

  4)Bu bilgileri tespit ederken babanızdan annenizden bilgi toplayınız.

  5)Giderlerinizin toplam gider içerisindeki paylarını % şeklinde hesaplayınız.

  6)Giderleri YTL cinsinden daire ve sütun grafiği şeklinde çiziniz.

  7)Bu çizimleri yaparken 6.sınıf ders ve çalışma kitabındaki grafikler konusundan yararlanabilirsin.

  8)Sizce eğitime ayrılan miktar yeterli mi? Giderlerinin ne kadar kısmı sizce eğitime ayrılmalıdır.Aileniz ile görüşerek cevaplandırınız.

  9)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.

  10)projenizi zamanında tamamlayınız.

  11)BAŞARILAR DİLİYORUM.

 

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Çok İyi

İyi

Orta

Geçer

Zayıf

5

4

3

2

1

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

Projeye uygun çalışma planı yapma

 

 

 

 

 

Grup içinde görev dağılımı yapma

 

 

 

 

 

İhtiyaçları belirleme

 

 

 

 

 

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

 

 

 

 

 

Projeyi plana göre gerçekleştirme

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

II. PROJENİN İÇERİĞİ

Türkçe'yi doğru ve düzgün  yazma

 

 

 

 

 

Bilgilerin doğruluğu

 

 

 

 

 

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

 

 

 

 

 

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

 

 

 

 

 

Toplanan bilgileri düzenlenme

 

 

 

 

 

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

III. SUNU YAPMA

Türkçe'yi doğru ve düzgün  konuşma

 

 

 

 

 

Sorulara cevap verebilme

 

 

 

 

 

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

 

 

 

 

 

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

 

 

 

 

 

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

 

 

 

 

 

Verilen sürede sunuyu yapma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ

ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

SINIFI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması istenmektedir.

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                        ÖDEV SÜRESİ:2 ay

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

            1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

            2)Sayılar bulunmadan önce çoklukların nasıl belirtildiğini araştırınız.

            3)İlk kullanılan sayıyı belirtiniz.  

4)sayıların gelişim basamaklarını yazınız

5)Eskiden kullanılan sayı sistemlerini araştırınız.

6)Şimdiki kullandığımız 10'luk sayı sistemini araştırınız

7)Bunları rapor haline getiriniz.İlginç resimler bulabilirseniz ekleyebilirsiniz.

8)Sınıf ortamında sunum şeklinde çalışmalarınızı anlatınız.

9)Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.

10)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin                  bulunduğu bir kapak hazırlayınız.

            11)projenizi zamanında tamamlayınız.

            12)BAŞARILAR DİLİYORUM.

 

 

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Çok İyi

İyi

Orta

Geçer

Zayıf

5

4

3

2

1

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

Projeye uygun çalışma planı yapma

 

 

 

 

 

Grup içinde görev dağılımı yapma

 

 

 

 

 

İhtiyaçları belirleme

 

 

 

 

 

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

 

 

 

 

 

Projeyi plana göre gerçekleştirme

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

II. PROJENİN İÇERİĞİ

Türkçe'yi doğru ve düzgün  yazma

 

 

 

 

 

Bilgilerin doğruluğu

 

 

 

 

 

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

 

 

 

 

 

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

 

 

 

 

 

Toplanan bilgileri düzenlenme

 

 

 

 

 

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

III. SUNU YAPMA

Türkçe'yi doğru ve düzgün  konuşma

 

 

 

 

 

Sorulara cevap verebilme

 

 

 

 

 

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

 

 

 

 

 

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

 

 

 

 

 

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

 

 

 

 

 

Verilen sürede sunuyu yapma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

DERS:  MATEMATİK

KONU: Tam sayıların günlük hayatta kullanıldığı yerler hakkında araştırma. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi kurallarının bilgi haritasının hazırlanması.  Bilgi haritasını karton bir düzlemde sergilenmesi. İlgili örnek soruların hazırlanıp çözümleri ile birlikte sunulması.

 

PERFORMANS ÖDEVİ

 

ADI SOYADI:

NUMARASI ve SINIFI:                                                                 ALDIĞI NOT:

 

ÖDEVİN DEĞERLENDİRMESİ

                                               Performans için rubik ölçek                                                        

Kriter /derecesi

İyi(3)

Orta(2)

Zayıf(1)

Bilimsel Düşünme (yaratıcılık ,kavramlar)

 

 

 

Sunum ( dil kullanımı,konuşma,kavramsal anlayış)

 

 

 

Sergileme(Tutum,teknoloji kullanımı estetik)

 

 

 

Tam puan  9

 

 

 

                                  

                                               Semantik ölçek

Ödevin

İyi-3

Orta-2

Zayıf-1

Puan

Kapağı

 

 

 

 

Başlığı

 

 

 

 

Yazım dili

 

 

 

 

Yazım kurallarına uygunluğu

 

 

 

 

 

Evet-3

Kısmen-2

Hayır-1

 

Şekillerin düzgün

 

 

 

 

Tabloları uygun

 

 

 

 

Örnekleri doğru

 

 

 

 

Kaynakları yeterli

 

 

 

 

Tam puan

 

 

 

24

Toplam puan

 

 

 

 

Öğretmenin ödev hakkındaki yorumu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

 

DERS.: MATEMATİK

KONU: Tam sayılar ve rasyonel sayılar kullanılarak işlem önceliği ile ilgili dört işlemli sorular hazırlanıp bunlardan dallanmış ağaç şemasının oluşturulması. 

 

Dallanmış ağaç şemasının örnek şekli aşağıda verilmiştir. Bu örnekteki soru sayısı arttırılarak yapılacak .

 

                                                                d

                         d-----------2.soru           

1.soru                                               y

                              y--------3. soru         d

                                                               y

 

PERFORMANS ÖDEVİ

 

ADI SOYADI:

NUMARASI ve SINIFI:                                                                 ALDIĞI NOT:

 

ÖDEVİN DEĞERLENDİRMESİ

                                               Performans için rubik ölçek                                                        

Kriter /derecesi

İyi(3)

Orta(2)

Zayıf(1)

Bilimsel Düşünme (yaratıcılık ,kavramlar)

 

 

 

Sunum ( dil kullanımı,konuşma,kavramsal anlayış)

 

 

 

Sergileme(Tutum,teknoloji kullanımı estetik)

 

 

 

Tam puan  9

 

 

 

                                  

                                               Semantik ölçek

Ödevin

İyi-3

Orta-2

Zayıf-1

Puan

Kapağı

 

 

 

 

Başlığı

 

 

 

 

Yazım dili

 

 

 

 

Yazım kurallarına uygunluğu

 

 

 

 

 

Evet-3

Kısmen-2

Hayır-1

 

Şekillerin düzgün

 

 

 

 

Tabloları uygun

 

 

 

 

Örnekleri doğru

 

 

 

 

Kaynakları yeterli

 

 

 

 

Tam puan

 

 

 

24

Toplam puan

 

 

 

 

Öğretmenin ödev hakkındaki yorumu:

 

 

 

 

 

 

8.SINIF MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ

 

DERS.: MATEMATİK

KONU: Çarpanlara ayırma yöntem ve tekniklerin araştırılması örneklerle sunumunun yapılması.

Verilen ifadelerin  en sade hale getirilmesi ile ilgili sorular ve çözümlerinin sınıfa sunulması.

 

 

PERFORMANS ÖDEVİ

 

ADI SOYADI:

NUMARASI ve SINIFI:                                                                 ALDIĞI NOT:

 

ÖDEVİN DEĞERLENDİRMESİ

                                               Performans için rubik ölçek                                                        

Kriter /derecesi

İyi(3)

Orta(2)

Zayıf(1)

Bilimsel Düşünme (yaratıcılık ,kavramlar)

 

 

 

Sunum ( dil kullanımı,konuşma,kavramsal anlayış)

 

 

 

Sergileme(Tutum,teknoloji kullanımı estetik)

 

 

 

Tam puan  9

 

 

 

                                  

                                               Semantik ölçek

Ödevin

İyi-3

Orta-2

Zayıf-1

Puan

Kapağı

 

 

 

 

Başlığı

 

 

 

 

Yazım dili

 

 

 

 

Yazım kurallarına uygunluğu

 

 

 

 

 

Evet-3

Kısmen-2

Hayır-1

 

Şekillerin düzgün

 

 

 

 

Tabloları uygun

 

 

 

 

Örnekleri doğru

 

 

 

 

Kaynakları yeterli

 

 

 

 

Tam puan

 

 

 

24

Toplam puan

 

 

 

 

Öğretmenin ödev hakkındaki yorumu:

 

 

 

 

www.onlinetestinmerkezi.com 2018 © onlinetestinmerkezi.com - Her Hakkı Saklıdır.