onlinetestinmerkezi.com : Asal Sayılar
En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. ATATÜRK

 
  Asal Sayılar

ahmet
.
 Ünvanı : Gezgin
.
 Bulunduğu yer : Ankara
.
 Toplam Mesaj : 57
.
 Tarih : 19.03.2018 - 09:15:36

         Asal sayı nedir:
        Birden ve kendisinden başka hiç bir sayıya bölünemeyen sayılara denir. 2,3,5,7,11.... Şeklinde ki sayılardır

şekilden görüldüğü gibi sadece dikkey boyutu olanlar asal sayılardır.  Diğer sayıların iki boyutu vardır.

1 asal sayı olarak kabul edilir mi?

1800 lerin sonuna kadar asal olarak kabul edilmiştir. Fakat günümüzde kabul edilmemektedir. En önemli sebeblerinden biri şu teoremdir; Bir sayı asal sayıların çarpımı biçiminde yalnız bir kez yazılabilir. 1 kabul edilseydi sonsuz kez yazılabilirdi.Bu teoreme göre tüm sayılar asal sayıların birbirleri ile çarpımından oluşmuştur. Yani asıl sayılar asal sayılardır. Diğerleri asal sayılar sayesinde vardır. Bu bakış açısıyla asal sayılara sayıların atomları gözüyle bakılabilir.

2 asal olan tek çift sayıdır
Eğer tüm sayıların asal sayıların çarpımından oluştuğu gerçeğinden yola çıkarsak 2 asal sayısı olmasaydı çift sayıların hiç biri olmazdı. Yani bütün çift sayılar varlığını 2 asal sayısına borçludur.Asal sayıları bulmak için bir formül varmıdır?Buna kısaca hayır diyebiliriz. Fakat bir yöntem vardır. Bir sayıyı kendisinden önceki tüm sayılara böleriz. Birine bile bölünebiliyorsa 1 sayısı hariç bu sayı asaldır deriz. Bunu kendisinden önceki bütün asal sayılara bölmeyi deneyerek te yapabiliriz. Fakat bu iş çok büyük işlem yeteneği gerektirir. Bilgisayarlar asal sayıları bulmak için zaten bu yolu kullanır. Büyük asal sayıları bulmak için bilgisayarların çok uzunsüre çalışmaları gerekir.  

Asal sayılarda bir düzen varmıdır:

aslında asal sayılarda bir düzen yoktur. Eğer olsaydı bütün modern şifreleme ve kripto yöntemleri çökerdi. Bu da digital güvenlik açısından felaket olurdu.

 En büyük asal sayı var mı?

Euclid mö 300 yıllarında asal sayıların sonsuz olduğunu göstermiştir. Günümüze kadar elde edilmiş en büyük asal sayı 2 74207281 -1 dir 2016yılında elde edilmiştir. 22 milyondan fazla basamağı vardır.

Ikiz asamalar nedir?

Ard arda gelen asal sayılara denir örneğin 2 ile 3  11 ile 13  17 ile 19 gibi. İkiz asalların sonsuza kadar gittiği konusundaki teorem günümüzde hala ispatlanamamıştır. İspatlayan için 2 milyon dolar gibi sembolik bir ödül konmuştur. 

    


www.onlinetestinmerkezi.com 2018 © onlinetestinmerkezi.com - Her Hakkı Saklıdır.